Compartir

El Govern i els representants sindicals de la Funció Pública començaran a negociar aquest dijous les propostes que l'executiu va formular la setmana passada sobre la pròxima tramitació de la llei de la Funció Pública i el desenvolupament reglamentari posterior, segons ha informat aquesta tarda en un comunicat. Les propostes van en la línia de “concretar i matisar algunes de les disposicions del projecte de llei, però que no afecten la filosofia general del text”. El Govern ha celebrat la predisposició dels sindicats a parlar-ne, ja que ha revelat que han estat els representants dels treballadors els que “poques hores després de la reunió d'aquest matí, els sindicats han fet arribar al Govern la seva voluntat de parlar d'aquestes propostes i han acordat tornar a trobar-se dijous vinent per començar a tractar-les”.  

Entre les propostes –presentades per la ministra de Funció Pública i Reforma de l'Administració, Eva Descarrega– n'hi ha que requeriran modificacions del projecte de llei que s'entrarà pròximament a tràmit parlamentari; modificacions que es podrien introduir per la via de les esmenes en coordinació amb el grup parlamentari demòcrata, i d'altres canvis que afecten al posterior desenvolupament reglamentari de la llei, i que el Govern s'ha compromès a dur a terme en un breu termini de temps. El procediment permetrà introduir les modificacions sense endarrerir excessivament la tramitació del projecte de llei, ja que –en introduir les modificacions per la via de les esmenes– no caldria tornar a sotmetre el text a la comissió consultiva de la Funció Pública.

El cap de Govern, Toni Martí, ha reiterat als representants sindicals que la negociació de les propostes no implica la renúncia de la vaga del funcionariat. El Govern assegura que “s'ha mostrat en tot moment respectuós amb el dret dels treballadors públics a fer vaga, sempre que es respectin els serveis mínims que s'estan consensuant, així com el preavís de 48 hores que s'ha pactat amb els representants sindicals”.