Quantcast

Descarrega insisteix en la voluntat de consensuar el desplegament reglamentari de la Llei de la Funció Pública

La ministra de Funció Pública i Reforma de l’Administració, Eva Descarrega, ha destacat que en la reunió que han mantingut aquest dimarts al matí membres del Govern amb els representants dels sindicats se’ls ha fet arribar un document amb diferents propostes, ja que es compta “amb tothom pel desplegament reglamentari” de la Llei de la Funció Pública i que aquestes mesures són el fruit de les reunions que han mantingut les darreres setmanes amb els treballadors de l’administració general, en les quals se’ls ha fet arribar “neguits i inquietuds”. D’aquest manera, ha remarcat que es tracta de demandes que s’hauran d’implementar amb aquests reglaments que derivin de la llei però que el Govern ha volgut “avançar en un document escrit” amb la “voluntat de compromís” de millorar la funció pública. Així, ha incidit en la voluntat de consens en els reglaments, tot i que els sindicats han remarcat aquest dimarts al matí que es comenci a negociar la llei des de zero. De fet, ha destacat que “en les properes setmanes” la llei s'enviarà al Consell General.

La ministra ha destacat que es tracta de “mesures per compensar la situació a l’administració” per l’aturada del sistema anterior i, entre d’altres, ha concretat que es proposa no canviar el règim de triennis a quinquennis fins que no hagin entrat en vigor els reglaments, sobretot el de carrera horitzontal i avaluació de l’acompliment; el fet que tothom acabarà completant i meritant el trienni que tingui en curs; que pel que fa al nou complement de carrera, s’han previst mesures correctores per a les persones que es trobin en posició retributiva d’entre el 80% i el 100%, de tal manera que es puguin acollir a unes primeres avaluacions per corregir “l’efecte de l’aturada de l’anterior sistema” d’avaluació de l’acompliment; o per a les persones que ja es troben en posició retributiva de la banda màxima o que ja perceben un complement d’absorció, que el complement de productivitat pugui ser superior al 25% proposat i que vagi fins al 50%. També es fixa que el reglament de jornada laboral prevegi mesures efectives de conciliació de la vida personal i laboral i una altra proposta seria demanar als representants sindicals que proposin els casos concrets i justificats en què es pot contemplar a la llei la no exclusivitat dels funcionaris.

Descarrega ha destacat que, en la reunió, l'executiu ha fet arribar als sindicat la petició que el preavís per a l’aturada sigui de 72 hores (i no de 48 o 72 tal com han manifestat els sindicats), ja que es considera “imprescindible” aquest termini especialment en el cas d’ensenyament i del sector privat, com per exemple, en el transports de mercaderies, perquè puguin preveure una adaptació a les aturades. També ha posat en relleu que els serveis mínims s’estan fixant de manera diferent segons es tracta de cossos especials o de l’administració general. Així, en el cas dels bombers, ha manifestat que ja hi ha un document de serveis mínims pactat entre la direcció i els sindicats i que la direcció d’Ensenyament també acordarà aquests serveis mínims amb els sindicats. Pel que fa al cos general, els directors analitzaran aquests serveis amb el personal. S’elaborarà un document, ha dit, que trametran als sindicats i en els punts que no hi hagi acord, hi haurà una negociació entre el Govern i els sindicats a la reunió de dilluns vinent. Ha reivindicat, de fet, que siguin els directors dels diferents departaments els que valorin aquesta prestació de serveis, ja que “correspon a l’administració” fer-ho amb la voluntat que es respongui a les necessitats dels ciutadans.

A l’últim, i pel que fa al cost que pot representar l’aplicació de la nova llei, ha destacat que preveu els complements d’antiguitat, productivitat i carrera, i que respon a una “racionalització de la despesa de manera global, no únicament” pel que fa a l‘avaluació de l’acompliment, i ha remarcat que l’estudi d’impacte del Govern els permet “valorar que, tot i que hi hagi un increment” de la despesa, serà “sostenible”.

Comentarios de Facebook