Compartir

La policia ha comunicat a través del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) a 160 conductors, als quals no els ho ha pogut comunicar personalment, la comissió d’infraccions al Codi de la circulació, concretament per excés de velocitat. Aquestes sancions sumen un total de 5.114 euros i corresponen a imports que oscil·len entre els 24,04 i els 60,1 euros. Les infraccions haurien estat constatades entre els mesos de setembre i novembre.

Tal com consta publicat al BOPA, aquestes persones disposen d’un termini de deu dies hàbils a comptar d’aquest dijous per presentar les al·legacions que creguin escaients al departament de Policia. En cas que no en facin, es considerarà resolt l’expedient, notificada la sanció i ferm l’import. De fet, transcorreguts els deu dies hàbils abans esmentats, aquestes persones disposaran de 13 dies per fer efectiu el pagament de l’import que se'ls reclama. En cas de no fer el pagament, es procedirà per la via executiva.