viernes, 2 octubre 2020 1:50

La preocupació pels salaris baixos torna a repuntar

El salari mitjà a Andorra, segons les últimes dades de la CASS (del mes de novembre), és de 2.050,67 euros. Amb tot, la dada varia segons la franja d'edat, sexe, origen i activitat. Durant els pitjors anys de la crisi econòmica mundial, entre el 2008 i el 2015, a la ciutadania no li preocupava tant quant cobrava sinó tenir feina, però ara que l'ocupació s'ha recuperat, la qüestió del salari torna a inquietar. Segons l'última enquesta de l'Observatori, realitzada pel Centre de Recerca Sociològica (CRES) de l'Institut d'Estudis Andorrans (IEA), un 11,5% de les persones preguntades sobre els problemes del país han citat els sous baixos. L'any 2007, el percentatge d'enquestats que considerava que calia millorar els salaris superava el 20%, i el percentatge va anar baixant fins al 3 i 4% entre el 2012 i el 2014. Des del 2015, s'aprecia que la preocupació pels ingressos mensuals torna a augmentar, fins arribar al 10-12%.

El salari preocupa més en alguns sectors socials menys afavorits. Els enquestats que han citat aquesta problemàtica hi ha les persones en la franja d'edat entre 25 i 39 anys (19%), les de nacionalitat portuguesa (22%) i els treballadors no qualificats (30%), seguits dels treballadors del comerç, l'hostaleria i serveis personals (19%). En canvi, les persones que han participat a l'Observatori i que menys han citat els salaris com un dels problemes del país a resoldre hi ha les majors de 55 anys (6,5%), les de nacionalitat francesa (3%) i les que ocupen càrrecs directius, propietaris o comandaments intermedis (1%).

De fet, el treball i les condicions laborals no es troben entre els primers llocs del que preocupa a la ciutadania, almenys a les persones enquestades per elaborar l'Observatori del segon semestre de l'any. Els tres problemes més citats són el trànsit, el preu de l'habitatge i les prestacions socials i les pensions. Els salaris ocupa el cinquè lloc de la taula, justa darrere d'infraestructures i equipaments. En canvi, per àrees temàtiques, és a dir, si agrupem els problemes anomenats en blocs, els sous estan a la primera posició, ja que s'inclouen en un mateix paquet amb el preu de l'habitatge i el nivell de vida car. En l'anterior Observatori, aquest bloc va representar el 16% de les respostes donades, mentre que en l'última enquesta ha pujat fins al 24%.