Compartir

El mes de novembre s'ha tancat amb 47.402 abonats als serveis de telefonia fixa, 79.505 a la telefonia mòbil i 33.736 a Internet de banda ampla. Cal destacar que on s'ha donat un increment més important és en la telefonia mòbil, que creix un 6,1% respecte del mes de novembre de l'any passat. L'increment en telefonia fixa és del 0,3% i en Internet la variació és del 5,2%.

D'aquesta manera, segons les dades publicades aquest dijous pel departament d'Estadística, en telefonia mòbil cal destacar l'increment dels contractes amb un 7,5%, mentre que en la fixa, creix de manera molt important, concretament un 120%, els abonaments a canals de veu per centraleta IP.

Si es tenen en compte les dades des de l'inici d'any i fins al novembre es pot comprovar una variació negativa en telefonia fixa (-1%). En canvi, hi ha hagut un increment en telefonia mòbil (6,9%) i en els abonats a Internet de banda ampla (5,8%).

Les dades mitjanes dels darrers 12 mesos mostren que els abonats a la telefonia fixa se situen en 46.782, amb una variació negativa del -1,1%; en 77.450 per a la telefonia mòbil, amb un increment del 6,9% i en Internet de banda ampla en 32.828, amb un augment del 5,8%.

El tràfic telefònic en minuts sense Internet durant el mes de novembre s'ha situat en 16,12 milions, amb un augment de l'1,9%, respecte del novembre del 2016. El tràfic nacional ha estat de 10,91 milions de minuts (67,7% del total) i amb un creixement del 7,6% i l'internacional ha estat de 5,21 milions de minuts (32,3% del total) i amb un decreixement del 8,3%.

Des de començament d'any la variació percentual ha estat negativa del 2,3% en el tràfic telefònic sense Internet, amb una variació positiva del nacional del 0,4% i negativa de l'internacional, del 7,1%.

En els darrers dotze mesos els minuts de tràfic telefònic sense Internet han estat 195,94 milions amb una variació percentual negativa del 3,8%. El nacional ha estat de 127,65 milions amb un descens de l'1,1% i l'internacional de 68,28 milions, amb un descens del 8,3%.