Compartir

Les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d'Estadística mostren que el consum d'energia en TEP (tones equivalents de petroli) al novembre ha estat de 18.559 TEP, el que suposa un creixement del 2,2% respecte al mateix mes de l'any anterior. Els grups amb dades representatives que presenten variacions positives respecte al mateix mes del 2016 són el fuel domèstic (15,3%), el propà (14,5%) i l'electricitat (2,7%). D'altra banda, la gasolina i el gasoli de locomoció presenten descensos del 7,1% i del 4,7%, respectivament.

De gener a novembre d'enguany hi ha hagut un consum d'energia en TEP de 191.531 és a dir, cinc dècimes menys que el mateix període de l'any 2016. Els grups amb dades representatives que presenten un augment respecte al mateix període del 2016 són el propà (8,1%) i la gasolina (1,3%). Per contra, el fuel domèstic i l'electricitat baixen un 3,5% i un 0,1% respectivament. Pel que fa a les dades acumulades dels darrers dotze mesos, el consum d'energia ha estat de 214.177 TEP, fet que suposa un descens respecte el mateix període anterior de dues dècimes. Els grups amb dades representatives que pugen respecte al mateix període anterior són el propà, amb un 9,4%; l'electricitat, amb un 1,2%, i la gasolina, amb un 0,2%. En canvi, baixen el fuel domèstic, un 1,3%, i el gasoli de locomoció, un 0,5%.

Pel que fa al consum d'energia elèctrica durant el mes de novembre, ha estat de 47.930 MWh, amb un creixement del 2,7% respecte al mes de novembre de l'any anterior. Els grups que presenten augments destacables respecte al mateix mes de l'any passat són les indústries (15,1%) els usos domèstics (10,9%), la distribució (6,7%) i altres serveis i hoteleria i restauració, ambdós amb un 6,5%. D'altra banda, baixa el consum a les estacions d'esquí (23,6%) l'enllumenat públic (11,4%), les administracions (4,4%) i la construcció i annexes (3,8%). Així mateix, de gener a novembre del 2017 hi ha hagut un consum d'energia en MWh de 496.651 és a dir, un 0,1% menys que el mateix període de l'any anterior.

Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum ha estat de 558.243 MWh, amb un creixement de l'1,2% respecte al període anterior. Els grups que presenten augments destacables respecte al mateix període anterior són els usos domèstics, amb un 6,2%; les indústries, amb un 5,1%; les estacions d'esquí, amb un 3,3%; altres serveis, amb un 3,2%, i hoteleria i restauració, amb un 2,9%. En canvi, ba¡xen l'enllumenat públic, un 8,7%, les administracions, un 6,2%, altres distribuïdores, un 1,3%, i la construcció i annexes, un 0,3%.

Finalment, cal dir que el consum d'energia en TEP amb dades ajustades -un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l'any- presenta en el darrer mes una tendència estable i es manté sense variació aquest mes de novembre.