Compartir

El Govern, en la sessió del dimecres passat, i a proposta del ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va aprovar el Decret d'aprovació del Reglament regulador de l'estructura orgànica del Cos de Policia. Aquest reglament adapta aquesta estructura a les necessitats actuals del mateix cos. El text s'estructura igual que el reglament vigent fins ara, tot incorporant algunes novetats dins de l'estructura així com alguns canvis dins l'organigrama.

El text aprovat preveu l'adscripció del Grup d'Armes i Seguretat Privada a la Unitat de Grups Especialitzats en lloc de, com fins ara, a la Unitat de Policia Administrativa i Suport I. També contempla la creació de dos nous grups policials, el Grup d'Antifrau, adscrit a la Unitat de Fronteres i Estrangeria, i el Grup de Jocs d'Atzar, adscrit a la Unitat d'Investigació Criminal III. El reglament reforça l'especialització i el repartiment competencial equitatiu de les diferents unitats adscrites a l'àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal, de forma que la Unitat d'Investigació Criminal General i les dues unitats d'investigació criminal especialitzades se suprimeixen i se substitueixen per tres unitats d'investigació criminal, amb competències definides i especialitzades.

També es preveu l'ampliació i la concreció de les competències del Grup d'Anàlisi Operativa i Mitjans Tècnics d'Investigació, amb l'objectiu de fer front als reptes existents en matèria antiterrorista. De la mateixa manera es determina la creació de l'Oficina de Cooperació Policial Internacional, adscrita directament a la direcció del cos.