Compartir

Es tracta de la primera acció que el comú posa en marxa en el marc de la Taula Transversal de l'Oci Nocturn amb l'objectiu de fer compatible l'activitat del sector amb el descans dels veïns i amb l'objectiu final de buscar una oferta turística de qualitat per al Pas de la Casa. La campanya de sensibilització arrencarà de forma imminent, amb la distribució dels 8.000 fulletons que s'han produït per a aquesta primera fase de la campanya. El material s'ha editat en quatre idiomes -català, castellà, francès i anglès- i s'anirà distribuint durant tota la temporada, amb producció de nous exemplars a mesura que avanci la campanya.

A aquesta acció se sumarà la que ja ha iniciat el ministeri de Turisme, en virtut del compromís que va adoptar el seu titular, Francesc Camp, en el decurs de la darrera reunió de la Taula transversal per a la millora de l'oci nocturn al Pas de la Casa, celebrada el mes d'octubre passat, encaminada a implicar els turoperadors i aquells agents que portin turistes durant la campanya d'hivern.

En aquest sentit, el ministeri de Turisme ha redactat una carta en la qual s'informa del treball per a la millora de l'oci nocturn que s'està fent a través de la Taula transversal amb la finalitat de lluitar contra determinades pràctiques que, en alguns moments de l'any, perjudiquen la qualitat de l'oferta turística al Pas de la Casa, tant pel que fa a l'experiència dels visitants com dels problemes de convivència veïnal que aquestes situacions generen.

Les missives demanen informació sobre la tipologia de clients que porten al Pas de la Casa i plantegen que es reforci la figura dels supervisors acompanyants en aquells grups que, per les seves característiques -dimensions i tipologia-, siguin susceptibles de generar aldarulls.

A aquestes dues accions se n'afegeix una tercera, impulsada directament pel Govern a proposta del titular d'Interior, Xavier Espot, amb la finalitat que es produeixi una millora efectiva de la situació. Es tracta de la modificació del decret que regula els horaris de tancament i obertura dels establiments en el sentit que pubs, discoteques i sales de festes hagin de deixar de vendre begudes alcohòliques mitja hora abans del tancament, quan aquest sigui a les 5 o amb posterioritat a aquesta hora.

La Taula transversal per a la millora de l'oci nocturn al Pas de la Casa es va posar en marxa el 18 de maig passat. Està formada pels agents vinculats a l'oci nocturn -administracions general i comunal, empresaris de locals nocturns, representants del sector hoteler i d'allotjaments turístics, INPUB, i associació de veïns- amb la finalitat de treballar per promoure un canvi de paradigma en el model d'oci nocturn que és motiu d'aldarulls i problemes de convivència durant la temporada d'hivern.