Compartir

Les dades del departament d'Estadística fetes públiques aquest dimarts mostren que durant el novembre del 2017 han entrat al país 494.291 persones, amb un augment del 2,1% del nombre de visitants respecte al mes de novembre de l'any passat.

Així, el nombre de turistes -persones que pernocten al país- ha estat de 147.281 amb un augment del 3,4 %, mentre que el nombre d'excursionistes ha estat de 374.010 amb una variació positiva respecte al mes de novembre del 2016 del 1,5%. Els visitants des de gener han augmentat un 3% mentre que els dels darrers dotze mesos augmenten un 3,5%. Quant als turistes, des d'inici del 2017 han augmentat un 6,8% i en els darrers dotze mesos augmenten un 8,2%. Respecte als excursionistes, des d'inici d'any han augmentat un 0,9% i en els darrers dotze mesos, un 0,9%.

Per país de residència, presenten una variació positiva d'un 1,7% pels visitants, espanyols, d'un 2,5% pels visitants francesos i d'un 4,5% pels visitants d'altres procedències. Cal afegir que el motiu principal dels visitants, són les compres (68%), tant pels turistes (34%) com pels excursionistes (80%).

L'entrada de vehicles baixa un 3,6%

Les dades d'Estadística també mostren que el nombre de vehicles que ha entrat al país durant el novembre ha estat de 296.048,
fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mes de novembre de l'any anterior del 3,8%. Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, el descens ha estat del 6,6% i per la frontera francoandorrana hi ha hagut un augment del 3,9%.

D'altra banda, Estadística informa que a partir de finals d'octubre del 2016, s'apliquen canvis de circulació en llocs propers a la frontera amb Espanya, concretament la prohibició del gir a l'esquerra a l'alçada del Punt de Trobada. Aquesta prohibició provoca que els vehicles que surten del Punt de Trobada en direcció cap Andorra hagin de fer el tomb per la rotonda prop de la frontera. La ubicació dels medidors fa que aquests canvis afectin el comptatge dels vehicles, comptabilitzant el mateix vehicle com entrada i sortida del país quan en realitat es tracten de trànsits interns. Aquest fet dona lloc a una sobreestimació del nombre de vehicles entrats al Principat. Per a solucionar-ho, a partir del desembre del 2016, es va aplicar un algoritme de correcció. Pel que fa al mes de novembre de 2016, no es va poder ajustar en aquell moment, motiu pel qual s'ha fet l'ajust aquest mes.