Compartir

El ministeri d’Educació i Ensenyament Superior ha assignat diversos ajuts de recerca i per al pagament de les matrícules universitàries. En concret, tres investigadors rebran ajuts del Govern per dur a terme projectes de recerca i transferència de temàtica andorrana i vuit estudiants de doctorat també reben un ajut per al pagament de les matrícules universitàries.

En relació a la convocatòria dels ajuts a projectes de recerca i de transferència de temàtica andorrana, que es realitza conjuntament bianualment entre el ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i el de Cultura, Joventut i Esports, s’han assignat 30.000 euros a tres candidatures. En els darrers cinc anys, des de l’any 2013 fins enguany, el Govern ha assignat 129.000 euros als ajuts de recerca i transferència de temàtica andorrana.

L’ajut de recerca Cebrià Baraut per desenvolupar recerques històriques s’ha assignat al doctor Giacomo Floris, que durà a terme el projecte Notand, el notariat públic a Andorra, des dels orígens a la consolidació (segles XIII-XV). Aquest ajut es gestionat per l’Arxiu Nacional d’Andorra.

Pel que fa als ajuts gestionats des del departament d’Ensenyament Superior i Recerca, l’ajut de recerca o de transferència de temàtica genèrica sobre la realitat andorrana s’ha adjudicat al doctor Xavier Campillo Beses per dur a terme el projecte de creació d’una xarxa pública de camins històrics i tradicionals del Principat d’Andorra (segles XVII-XX); l’ajut de recerca o de transferència atorgat en acord amb els principis promoguts per la Fundació ActuaTech ha estat assignat a l’Observatori de la Sostenibilitat d’Andorra, que durà a terme el projecte EnergiAnd, que promourà la transició energètica del país. La modalitat Lídia Armengol, gestionada pel Servei de Política Lingüística, enguany no ha rebut cap sol·licitud i per tant s’ha declarat deserta.

Per altra banda, el consell de ministres també ha resolt la convocatòria 2017 dels ajuts per al pagament de les matrícules universitàries dels estudis de tercer cicle, promoguda des del departament d’Ensenyament Superior i Recerca. En aquest cas, l’import total assignat ha estat de 3.830 euros. Els beneficiaris han estat els següents estudiants de doctorat: Cristina Pesado, Valentí Turu Michels, Raül Mas Garcia, Alba Gómez García, Helena Prieto Sanz, Jon Apodaca Saracho, Liliana Aura Trifu, i Alba Reguant Closa. Cal remarcar que quatre dels vuit beneficiaris realitzen el seu programa de doctorat a la Universitat d’Andorra.

En els darrers cinc anys, des de l’any 2013 i fins enguany, el ministeri d’Educació i Ensenyament Superior ha assignat uns 10.700 euros a aquesta convocatòria de promoció dels estudis de doctorat.