Compartir

Pràcticament tots portem aquest Nadal un dècim de la Loteria de Nadal que se celebrarà el proper dia 22 de desembre. En alguns casos, aquest nombre que vam jugar el portem a mitjans amb algun company de treball, amic o familiar. D'aquesta manera aconseguim haver de desemborsar la meitat de diners, però, què passa si toca?

Són moltes les preguntes que se'ns passen pel cap com, per exemple, si el portador del desè complirà amb el repartiment o qui pagarà els impostos corresponents als quals estan obligats tots aquells que disposin d'un desè guanyador.

Per això convé seguir els següents consells, que ens recorden des CECU, Confederació de Consumidors i Usuaris.

En compartir números cal recordar que és important deixar constància documental de les persones que hi participen i en quin percentatge: una forma senzilla seria fer fotocòpies del desè compartit (una per participant ), indicant qui participen del nombre i en quina proporció. Totes les còpies han d'estar signades per tots.

A l'cobrar el premi, l'impost es descomptarà al cobrador, i els altres premiats rebre la proporció que els correspongui de la part neta.

Igualment, és interessant informar de la titularitat compartida del desè a efectes fiscals perquè no s'entengui el repartiment del premi com una donació i ens reclamin el pagament de l'impost de donacions.