jueves, 1 octubre 2020 14:45

El Govern adjudica el subministrament i el muntatge d'equipaments de pisos accessibles per a gent gran

El consell de ministres va aprovar aquest dimecres l’adjudicació del subministrament i muntatge d'equipaments que formaran part d’un pis pilot accessible on persones amb discapacitat o persones grans podran conèixer els productes de suport que els poden ser útils. Aquest equipament, del servei d’assessorament i subministrament de productes de suport, ha estat adjudicat per un import total de 19.847,08 euros.

En aquest servei els interessats podran obtenir informació, a més, de les ajudes tècniques que tenen al seu abast. L’adjudicació del material s’ha dividit en tres lots. El primer s’ha adjudicat a l’empresa Fusteria Ebanisteria Mario, per un import de 9.702,83 euros; el segon a Placo Design, SLU per 7.288,88 euros, i el tercer a l’empresa Ortopèdia Albert Llovera, per 2.855,37 euros.

Aquesta és una de les 21 accions que contempla el programa 'Tu ets important' que té com a objectiu millorar el benestar i la qualitat de vida de la gent gran. Així, es preveuen accions d’integració de la gent gran, accions adreçades a l’envelliment amb qualitat de vida, accions de suport a les famílies, mesures per evitar l’exclusió per motius econòmics, i estudis que permetin planificar noves millores per al col·lectiu.