Compartir

L'Índex de Preus al Consum (IPC) del mes de novembre ha patit un repunt de dues dècimes respecte a la xifra d'octubre (2,4%) i s'ha situat en el 2,6%, segons les dades facilitades aquest dijous pel departament d'Estadística. Aquest mes ha augmentat a causa d'una pujada dels preus del transport, alimentació begudes i tabac, habitatge, i vestit i calçat. Per contra, el grup d'esbarjo repercuteix a la baixa en la variació mensual de l’IPC

Després de pujades continuades des de la primavera de l'any passat fins a la d'enguany, l'índex va arribar al 3%, i a partir de llavors fins a l'agost va anar baixant. Els tres darrers mesos, però, torna la tendència alcista. En referència al mes de novembre cal fer esment a l'augment dels preus del sector del transport per un decreixement menor de la variació anual dels preus del transport interurbà. També és significatiu l'augment del grup de salut que s'enfila fins el 6,6%, principalment per un augment de la variació anual dels preus d’altres productes farmacèutics, aparells i materials terapèutics. L'alimentació, begudes i tabac pugen un 4,3% a causa de les  verdures i llegums.

En l'apartat de baixades de preus és força rellevant l'esbarjo, que arriba al 5,4% pel decreixement de la variació anual dels preus del subgrup viatges turístics tot inclòs. També baixa el grup d'ensenyament mentre que es manté el de béns i serveis diversos.

Pel que fa a l'IPC dels països veïns, a Espanya se situa a l'1,7% (octubre 2017: 1,6%). Aquesta acceleració és conseqüència de la influència positiva del grup transport (variació anual del 3,5%) principalment per un creixement dels preus dels carburants respecte a l'any anterior. Per altra banda, el grups amb una infuència més negativa és vestit i calçat (variació anual del 0,4%) a conseqüència d'un menor creixement de la roba envers la registrada al 2016.

La variació anual de l’IPC de França novembre del 2017 se situa al 1,2% (octubre 2017: 1,1%). Aquesta acceleració és conseqüència de la influència positiva dels preus de l’energia (variació anual del 5,4% i variació mensual de l'1,6%) a causa de l’augment dels preus dels productes petroliers i de l’electricitat. Per contra, els productes manufacturers (variació anual negativa del 0,2% i variació mensual negativa del 0,1%) baixen menys que a l’octubre a causa de la baixada de preus de la roba i el calçat.