viernes, 25 septiembre 2020 8:06

CM.- Educació convocarà un concurs per cobrir 19 places de mestres ocupades per eventuals

El Govern ha aprovat una nova convocatòria per a la cobertura de 19 places de tècnic d’ensenyament per al curs 2018-2019. Aquesta convocatòria, tal com ha explicat el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, s’emmarca en la voluntat de l’executiu d’anar consolidant aquelles places que ara com ara estan ocupades per personal eventual. De fet, el titular d'educació ha destacat que actualment encara hi ha un 22% de llocs de treball ocupats per eventuals i que l’objectiu és que es pugui arribar al 15%, ja que ha reconegut que sempre hi haurà algunes places cobertes per eventuals arran dels canvis que hi pugui haver, com baixes o jubilacions.

Jover ha recordat que el 2016 es van cobrir 19 de les 20 places que s’havien convocat i que el 2017 es van ocupar d’altres 21 amb personal fix. Amb aquesta convocatòria es vol trobar quatre professors d’educació visual i plàstica, tres d’anglès, dos de ciències físiques i de la natura, dos de música, un d’educació física, tres psicopedagogs i quatre mestres especialistes en anglès. En primer lloc hi haurà una convocatòria interna i, com en casos anteriors, hi haurà una ponderació positiva per als eventuals en funció de l’antiguitat i els resultats d’avaluació que hagin obtingut els darrers anys. En cas que per aquesta primera convocatòria no es cobreixin les places que s’oferten es faria una segona, d’externa.

D'altra banda, el Govern ha aprovat la modificació del capítol quart del decret de creació i regulació dels diplomes oficials de llengua catalana perquè els estudiants del curs 2014-2015 puguin obtenir de manera automàtica el títol en funció dels seus resultats. D'aquesta manera, es fa retroactiva aquesta mesura que es pretenia aplicar a partir del curs 2016-2017.