Compartir

Les dades del departament d'Estadística facilitades aquest dilluns mostren que les exportacions durant el mes de novembre han sumat 10,31 milions d'euros, amb una variació percentual positiva del 44,7% respecte al mateix mes de l'any anterior. Les partides exportades que destaquen pel seu creixement són transport, farmàcia-perfumeria, electrònica i begudes-tabac. En canvi, ha presentat una davallada industrial, alimentació i construcció. Pel que fa a l'acumulat dels darrers dotze mesos, les exportacions tenen un valor de 106,01 milions d'euros, amb una variació percentual positiva del 19,9% respecte al mateix període de l'any anterior. Destaquen els augments en les partides de farmàcia-perfumeria i de begudes-tabac. Altrament, baixen els combustibles. En els primers onze mesos de l'any el total d'exportacions és de 97,55 milions d'euros, amb un augment del 16%.

Quant a les importacions, durant el mes de novembre han sumat 133,52 milions d'euros, amb un augment del 4,7% respecte al mateix mes de l'any anterior. En relació als darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.308,17 milions d'euros, la qual cosa representa un creixement del 7,4 respecte a l'acumulat del període anterior. Destaquen positivament els grups d'energia i construcció. Per contra, té una davallada el grup de joieria i electrònica.

Finalment, les dades mostren que durant els primers onze mesos d'enguany, el total d'importacions han tingut un valor de 1.308,17 milions d'euros, la qual cosa representa un creixement del 7,4 respecte a l'acumulat del període anterior, en què destaquen l'energia i el transport.