miércoles, 23 septiembre 2020 5:47

Les matriculacions de vehicles pugen un 38,8% al novembre

Les dades facilitades aquest dijous pel departament d'Estadística mostren que les matriculacions de vehicles al novembre han estat 508, amb un augment del 16% respecte al novembre del 2016. Aquest mes tots els grups han tingut variacions positives i destaca l'apartat d'altres amb un 350%. Les motocicletes i ciclomotors han augmentat un 70,6%, els camions i camionetes, un 30,3% i els turisme un 29,7%. De gener a novembre d'enguany, les matriculacions de vehicles han augmentat un 18,3% respecte al mateix període de l'any 2016. Les matriculacions de vehicles dels darrers dotze mesos han estat 4.496, amb una variació percentual positiva del 16% respecte al mateix període de l'any anterior, en què es van matricular 3.877 vehicles. En els darrers dotze mesos, tots els grups han tingut creixements: altres, amb un 36,4%, camions i camionetes, amb un 23,6%, turismes, amb un 15,4% i motocicletes i ciclomotors, amb un 11,4%.

 

Pel que fa al tipus de carburant, aquest mes de novembre destaca l'augment de vehicles de gasolina (247), mentre els de gasoil es mantenen estables (229). També s'han matriculat nou vehicles elèctrics 100%, cinc sense carburant, quatre vehicles híbrids de gasolina no endollables i vuit  endollables, mentre que l'octubre del 2016 se'n van matricular tretze, sis, dos, i nou de cada tipus, respectivament.

De gener a novembre d'enguany han augmentat les matriculacions de vehicles de tots els grups, excepte dels híbrids de gasolina endollables (16 vehicles menys). Així, els de gasolina han augmentat en un 32,9% i els de gasoli un 0,7%, mentre que s'han matriculat 127 vehicles del grup sense carburant, 98 vehicles elèctrics 100% i 59 d'híbrids de gasolina no endollables. Pel que fa als vehicles híbrids de gasoli endollables i no endollables, se n'ha matriculat un de cada grup.

En relació a les dades mensuals ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l'any en què ens trobem, es constata una variació mensual a la baixa, tot i que positiva, en els darrers dos mesos, situant-se aquest mes de novembre en un 1,2%.

.