Compartir

El comú d'Andorra la Vella atorgarà 361.480 euros en subvencions esportives per a la temporada esportiva 2017-2018. L’import és un 2% superior al lliurat en la convocatòria anterior. La previsió inicial era destinar-hi, globalment, una xifra de 392.750 euros, enfront dels 355.000 euros de l’any passat, és a dir, un 5% més. Amb tot, l’augment ha quedat en un 2% després d’aplicar els criteris d’atorgament i els requeriments tècnics. Els beneficiaris són 23 entitats, clubs i associacions, i la quantitat finançarà 38 activitats.

D'altra banda, a més dels 361.480 euros que s’atorgaran en el capítol de subvencions per concurrència competitiva, el comú d’Andorra la Vella ha puntualitzat que durant el 2018 destinarà una quantitat més gran en subvencions esportives si es té en compte que cada any també atorga, per interès públic, subvencions puntuals per concessió directa. En total, sumant els dos conceptes, el comú destina una xifra anual d’uns 500.000 euros a subvencions esportives.

Amb la convocatòria de subvencions (publicades al BOPA de dimecres 30 d’agost), el comú pretén donar suport a les entitats que, a Andorra la Vella, realitzin activitats esportives amb una durada anyal o puntual que incideixen en la creació i l’enfortiment de l’esport de base, el suport a l’esport de competició, les xarxes associatives en el món de l’esport, a les entitats que fomentin les relacions ciutadanes a través de la difusió de les diverses formes d’activitat física i esportiva, i a les entitats que es dediquin a la integració social per mitjà de l’esport.

Fins ara hi havia quatre programes objecte de subvenció, però en aquesta convocatòria se n'ha afegit un cinquè, dotat amb un pressupost global de 20.000 euros, dirigit a les activitats esportives per a infants de 4 a 12 anys en períodes de vacances escolars entre l’1 d’octubre del 2017 i el 30 de setembre del 2018. Del programa cinc (P5), de nova creació, se n'han beneficiat tres entitats que sumen un import global de 2.000 euros.El

El programa u (P1) consisteix en la promoció de l’esport en edat escolar i esport jove (període de l’1 de juliol 2017 al 30 de juny 2018), per a infants de 6 a 16 anys i joves entre 17 i 30 anys residents a Andorra la Vella. Aquest tipus de subvencions l’han sol·licitat 19 entitats, de les quals quatre demandes s’han resolt desfavorablement. Aquest programa s'endu 322.800 euros, una xifra similar a la convocatòria 2016-2017.

El programa dos (P2) és el de la promoció de l’activitat física i l’esport en sectors socials amb característiques especials (període de l’1 de juliol 2017 al 30 de juny 2018). Els destinataris són els col·lectius de risc social, la gent gran, els discapacitats físics, els discapacitats psíquics, els discapacitats sensorials i els malalts mentals residents a la parròquia d’Andorra la Vella. En aquest cas només s'ha presentat una sol·licitud, d'Assandca, per a les classes dirigides d’activitat física per a afectats de càncer. L'activitat rep 2.180 euros.

El programa tres (P3) és per a l'organització d’activitats esportives puntuals i/o temporals (període de l’1 de juliol 2017 al 30 de setembre 2018). De les 24 sol·licituds rebudes, set han estat desestimades. L’import global adjudicat és de 31.200 euros, un 20% més que en la convocatòria anterior.

Finalment, el programa quatre (P4) es dedica a la formació de tècnics i directius esportiu (període de l’1 de juliol 2017 al 30 de juny 2018). Dels quatre projectes valorats, dos han estat desestimats, i els altres dos han rebut un total de 3.300 euros, xifra que representa un 10% més que en l'edició anterior.

La resolució de les subvencions atorgades i desestimades se sotmetrà a la sessió de consell de comú prevista per aquest dimecres a la tarda, i a les vuit del vespre s'anunciaran al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.