viernes, 7 agosto 2020 21:18

Durant el 2016 es van notificar dos nous casos de sida

Amb motiu del Dia mundial de la lluita contra la sida des de l’Àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut, s'han fet públiques les dades d’incidència i prevalença de la sida a Andorra. Durant l’any 2016 s’han notificat dos casos nous d’infecció per VIH, que suposen una taxa d’incidència de 2,56 casos nous per cada 100.000 habitants. Una xifra molt per sota de la que es va assolir el 2014 quan es va arribar a 7,84 casos o la que es va marcar el 2010, amb 8,28 casos, la dada més alta des de l'inici del registre. 

Aquest valor també és inferior a la incidència observada per al mateix any a Espanya (6,8) i França (7,8) i molt per sota de la de Portugal (10 casos nous per cada 100.000 habitants). Amb aquests casos, a Andorra hi ha un total de 69 casos de VIH-sida registrats, el 85,5% dels quals corresponen a homes i el 14,5% a dones, de manera que la prevalença dels casos el 2016 se situa en el 0,088%.

En els darrers anys s’observa que el principal factor de risc pel que fa a la via de contagi ha estat la conducta sexual de risc, és a dir, les relacions sexuals sense protecció (63,9%). Dins d’aquest factor, el 45,28% correspon a pràctiques heterosexuals, el 50,94% a homosexuals, i el 3,77%, a bisexuals. El consum de drogues via parenteral, representa un 10,8% dels casos detectats. La resta de percentatge corresponen a altres motius o a motius no identificats.

Aquestes dades es basen en un sistema de declaració individual, confidencial i no nominal, en què participen els professionals mèdics del país, els laboratoris d’anàlisis clíniques i les farmàcies. El que també mostren les dades fetes públiques pel ministeri de Salut és que el darrer informe publicat a Europa (European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. HIV/AIDS surveillance in Europe 2016) posa de manifest que en aquesta zona continental la infecció del VIH continua sent un dels problemes importants per a la salut pública. Durant l’any 2016 s’han notificat un total de 160.453 casos nous de VIH a la Regió Europea de l’OMS, el que representa una taxa d’incidència de 18,2 casos per 100.000 habitants.

En la Regió de la Unió Europea i la Unió Econòmica Europea, el percentatge de nous diagnòstics és més elevat en homes (8,9 casos per 100.000 habitants) que en dones (2,6 casos per 100.000 habitants) i la franja d’edat més vulnerable se situa entre els 25 i els 29 anys (13,9 casos per 100.000 habitants).

Proves de diagnosi gratuïtes

Per commemorar l'1 de desembre, Dia mundial de la lluita contra la sida, els centres d’atenció primària oferiran gratuïtament la realització de les proves diagnòstiques del VIH durant tota la jornada. A més, es distribuiran preservatius a les farmàcies, centres d’atenció primària i Punts Jove de totes les parròquies a les persones que sol·licitin informació al respecte. Finalment, el centre termolúdic de Caldea se sumarà a la celebració il·luminant l’edifici de color vermell. L’objectiu és sensibilitzar, prevenir i incidir en la diagnosi precoç de la malaltia.

Artículos similares