Compartir

La Biblioteca Nacional d’Andorra organitza el curs 'Introducció a les RDA: Recursos, descripció i accés', orientat als professionals dels sectors bibliotecari, documental i arxivístic. RDA és una normativa que vol substituir les regles angloamericanes de catalogació, conegudes professionalment com a AACR2. Com a novetat destaquen les directrius proporcionades per a la descripció de recursos digitals. El curs, que serà presencial, tindrà lloc els 14 i 15 de desembre al centre de formació professional d’Aixovall, i per seguir-lo cal inscriure’s abans del dia 1 de desembre a la Biblioteca Nacional d’Andorra. Les places són limitades.

El curs, el promou la Biblioteca Nacional a través del servei de formació a mida del Col·legi oficial de bibliotecaris-documentalistes de Catalunya. L’impartirà la professora Joana Roig Equey, diplomada en biblioteconomia per la Universitat de Barcelona i cap del Catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya.

Un dels trets destacables de la normativa RDA és que ajuda les biblioteques a integrar-se amb més i millors eines a l’entorn digital, de manera que apropa la catalogació, tant de recursos tradicionals com digitals, a les directius de creació i intercanvi de metadades.

Tal com informen des del Govern, la biblioteca, complint una de les seves funcions, la de donar suport a les institucions bibliotecàries i culturals del país que ho requereixin, en àrees de la seva competència, proposa aquest curs per tal de donar cobertura a una necessitat com la de la formació continuada en un àmbit com el de la gestió de la informació, que es troba en desenvolupament constant.