Compartir

Andorra Telecom, amb la col·laboració de l'Associació pel Control i
l'Auditoria dels Sistemes d'Informació (ISACA), ha organitzat aquest
dilluns al migdia un seminari sobre computació quàntica. La física
quàntica permet accedir al control dels àtoms individuals aspecte que,
traslladat a la computació, permet una “potència de càlcul que mai
havíem sospitat”, ha assegurat el catedràtic de física quàntica de la
Universitat de Barcelona, José Ignacio Latorre.

A la vegada, però,
aquesta revolució pot trencar les comunicacions i la manera actual de
computar, que pot comportar “el trencament de la criptografia” i, per
tant, un atac a la seguretat a Internet i als ciutadans que hi fan
operacions. Per tal de lluitar contra aquesta revolució i seguir
avançant en la computació quàntica s'ha presentat l'Andorra Quantum
Valley, un projecte per crear a Andorra un clúster d'empreses de
tecnologia quàntica, juntament amb el sector bancari, ha anunciat
Alfonso Rubio, director general d'Entanglement Partners.