Compartir

La 53a promoció d'agents de policia ja ha començat la formació, de set
mesos aproximadament, per tal d'integrar-se al cos. Són 33 alumnes
(només dues dones), xifra que converteix aquesta promoció en “la més
nombrosa de la història de la policia”, ha subratllat Jordi Moreno.

Un
cop finalitzin la formació aniran destinats sobretot a l'àrea de
seguretat ciutadana, és a dir, a reforçar el control i les patrulles als
carrers. Per exemple, per augmentar el control sobre els menors que
consumeixen alcohol i drogues a la via pública. Moreno ha assegurat que,
per pal·liar aquesta problemàtica, en què cada vegada s'hi troben
menors més joves, s'ha reforçat el nombre d'agents, tant uniformats com
de paisà, però que encara es necessiten més efectius.