Compartir

Les dades del departament d'Estadística facilitades aquest dijous mostren que les exportacions durant el mes d’octubre han sumat 10,36 milions d’euros, amb un creixement del 46% respecte al mateix mes de l’any anterior. Les partides exportades que destaquen pel seu creixement són farmàcia-perfumeria, vestit i calçat, industrial, diversos i construcció. En canvi, ha presentat una davallada la partida de les begudes i el tabac. Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les exportacions tenen un valor de 102,82 milions d’euros, amb un augment del 14,9% respecte al mateix període de l’any anterior. Destaquen els augments en les partides de farmàcia-perfumeria, construcció, industrial, diversos i joieria. Altrament, baixen les begudes i el tabac i els combustibles.

En els primers deu mesos de l’any el total d’exportacions és de 87,23 milions d’euros, amb un augment del 16%, amb un creixement en totes les partides tret de les begudes i el tabac i els combustibles.

Quant a les importacions, durant el mes d’octubre han sumat un valor de 122,20 milions d’euros, el que suposa un augment del 9,6% respecte a l’octubre de l’any anterior. Destaquen positivament els grupdel transport i la farmàcia-perfumeria. Per contra, té una davallada el grup de la joieria. Cal dir que sense el capítol de l'energia, el creixement és del 9,8%. Pel que fa a l’acumulat del darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.302,15 milions d’euros, el que suposa un cfeixement del 8,0% respecte a l’acumulat del període anterior, en que les importacions en valor van ser de 1.205,50 milions d’euros. Sense el capítol de l'energia, les importacions augmenten un 7,2% en comparació al període anterior. Això és perquè totes les partides presenten valors percentuals positius, i en destaquen transports, energia i joieria.

Finalment, les dades mostren que durant els primers deu mesos d'enguany, el total d’importacions és de 1.058,27 milions d’euros, amb un creixement del 7,7% respecte al mateix període de l’any anterior, en què destaquen l'energia i el transport.