miércoles, 23 septiembre 2020 2:27

La nova llei del sistema educatiu garantirà la continuïtat dels eventuals sense titulació

El ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha presentat
aquest dijous davant la comissió legislativa d'Educació l'avantprojecte
de llei del sistema educatiu andorrà (Losea), que té per objectiu
actualitzar i adaptar a la realitat el text legal del 1994.

Entre els
canvis significatius hi ha la introducció d'un capítol associat a la
qualitat, que fixa que el Govern té l'obligació d'avaluar la qualitat
del sistema que serveixin per desenvolupar plans de millora contínua,
així com el canvi en el tractament de la discapacitat, passant del
concepte d'integració al d'inclusió, per complir amb el Conveni de les
Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat.

Tenint
en compte que també s'actualitzen les titulacions que han de tenir els
docents, la llei inclourà una disposició transitòria per la qual els
eventuals que no compleixin amb els requisits actuals, però que portin
un mínim de sis anys d'experiència i hagin desenvolupat una bona tasca
professional, puguin continuar sent eventuals o presentar-se als
edictes.