lunes, 21 septiembre 2020 15:39

El consum de dades per Internet augmenta un 43% al setembre

Les dades facilitades aquest dijous pel departament d'Estadística mostren que el tràfic per Internet en GB, al setembre, se situa en 2,35 milions de GB, amb un augment del 43% respecte al mes de setembre de l'any anterior, i continua així la tendència a l'alça. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 361.887 GB, un 15,4% del total (descens del 8,1%) i pel que fa al tràfic internacional, ha estat d'1,99 milions de GB, un 84,6% del total. Cal destacar així mateix la variació del tràfic per Internet mòbil, que aquest mes augmenta un 31,8% respecte al setembre del 2016.

Durant els primers nou mesos de l'any hi ha hagut també un increment en el tràfic per Internet del 44,7%, és a dir: el tràfic nacional ha pujat un 26,4%, el tràfic internacional un 50,9% i el tràfic per Internet mòbil un 46,3%.També creixen segons les dades acumulades dels darrers dotze mesos, període en què el tràfic per Internet en GB creix un 35,6% Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 5,85 milions de GB, un 22,8% del total, i quant al tràfic internacional, ha estat de 19,78 milions de GB, un 77,2% del total.

Pel que fa al tràfic telefònic en minuts sense Internet, al setembre se situa en 15,54 milions, amb un descens del 3,7%. El tràfic nacional, ha estat de 10,60 milions de minuts (68,2% del total i descens de tres dècimes) i el tràfic internacional ha estat de 4,94 milions de minuts (31,8% del total i amb una davallada del 10,4%). Així mateix durant els primers nou mesos d'enguany hi ha un descens del 2,9% en el tràfic telefònic en minuts sense Internet i al llarg dels darrers dotze mesos el descens ha estat del 5,4%.

Continuen pujant els abonaments a la telefonia mòbil i a Internet de banda ampla

Els abonaments per servei al setembre se situen en 46.582 abonats als serveis de telefonia fixa, 78.123 abonats als serveis de telefonia mòbil i 33.023 abonats a Internet de banda ampla. Aquestes dades d'Estadística confirmen la tendència a la baixa de la telefonia fixa (un 1% menys) i a l'alça de la telefonia mòbil i Internet de banda ampla, amb augments del 6,9 i del 5,8%, respectivament. Pel que fa als abonats en la telefonia fixa, destaquen els augments en abonaments a canals de veu per centraleta IP i en abonaments a canals xarxa veu corporativa. En telefonia mòbil destaca l'augment del 7,2% en els contractes.

Durant els primers nou mesos d'enguany, en comparació al mateix període de l'any anterior, hi ha hagut un descens en telefonia fixa (1,3% menys). Per contra, hi ha hagut un augment en telefonia mòbil (7%) i en els abonats a Internet de banda ampla (5,9%).

Quant als abonaments per servei, les dades mitjanes dels darrers dotze mesos se situen en 46.778 abonats per a la telefonia fixa, amb una davallada de l'1,2% respecte al període anterior. Pel que fa a la telefonia mòbil, se situen en 76.652 abonats, amb un creixement del 6,9% i per a Internet de banda ampla se situen en 32.549 abonats (augment del 5,9%).