Compartir

El percentatge més important d'infraccions comeses per propietaris de
gossos de races potencialment perilloses és dur l'animal sense morrió.
Així, el 45,28% de les infraccions constatades el 2016 van ser per
aquest motiu i la situació és força similar aquest any ja que aquest
tipus de conducta suposa el 36,8% de les infraccions constatades. A més a
més, tal com han explicat el director del departament d'Agricultura,
Landry Riba, com el director del cos de banders, Miquel Rossell, es dona
la circumstància que normalment els propietaris controlats no cometen
una sola infracció sinó que normalment en una sola inspecció se'n
constaten vàries.

Riba ha remarcat que volen fer incidència en prevenir
aquestes conductes ja que ha recordat que “per una actitud despreocupada
hi ha incidents que es donen que són fàcilment evitables”, i ha
esmentat tres casos que s'han produït aquest any en què hi ha hagut
agressions a persones, dos per una baralla entre gossos i un altre cas
en què un gos va provocar la mort d'un altre i, per tant, si “haguessin
portat morrió no ho estaríem comentant”. Rossell ha desvinculat aquestes
conductes del desconeixement, ja que ha puntualitzat que en molts dels
casos es tracta de persones reincidents.