lunes, 21 septiembre 2020 15:30

Turisme invertirà 160.000 euros en un sistema per a la informació als allotjaments turístics

El Govern ha aprovat un avenç de fons per un import de 160.000 euros per finançar un sistema d'informació per gestionar i controlar el registre i la classificació dels allotjaments turístics. Aquest sistema té relació amb la nova Llei general de l'allotjament turístic que va aprovar el Consell General el 13 de juliol i de la qual han de derivar els diferents reglaments que determinen les característiques i condicions dels allotjaments.

Segons informen des del Govern, aquest nou sistema, bàsicament un nou programari, estarà en marxa abans de finals d'any i servirà per modernitzar i actualitzar l'actual, que data del 2000. La nova eina tindrà en compte les noves modalitats d'allotjaments que deriven de la llei i estarà relacionada amb el registre d'allotjaments turístics (ROAT). Servirà per a l'intercanvi d'informació amb els establiments, per al seguiment de les inspeccions que s'hi facin o per a la confecció de fulls de serveis i preus, entre d'altres. En aquest mateix import s'inclou un aplicatiu perquè els inspectors puguin treballar amb tauletes, tal com informen des de l'executiu.

Tal com constava publicat aquesta setmana al BOPA, davant la imminent aprovació dels primers reglaments que emanen de la llei d'allotjaments és “d'extrema urgència” fer aquesta despesa aquest any, ja que es justifica que “no pot ser demorada a l'exercici 2018” donada l'aprovació prevista d'aquests reglaments i que aquest any no es disposa dels diners necessaris per fer front a la despesa per a la compra d'aquest sistema. En el mateix decret publicat al BOPA es posa en relleu que el departament de Turisme necessita “disposar d'un nou sistema d'informació per poder registrar i gestionar de manera correcta i ordenada la totalitat dels allotjaments turístics donant resposta a les exigències i requisits de la nova normativa”.

A més a més, es mantenen i també s'actualitzen, els simuladors de la web de Turisme perquè els establiments puguin conèixer, omplint un formulari, quina classificació els correspon.