Compartir

El consell assessor del Patrimoni Cultural ha valorat aquest divendres, en la seva quarta reunió, diferents projectes que el ministeri de Cultura està duent a terme com són delimitacions d'entorns, intervencions arqueològiques o altres treballs relatius a la difusió del patrimoni. La reunió, que s'ha desenvolupat durant tot el matí, ha estat presidida per la ministra Olga Gelabert.

Durant la trobada de treball s'ha valorat la proposta tècnica de delimitació de l'entorn de protecció de l'església de Sant Serni de Llorts. També s'han exposat i comentat les intervencions arqueològiques que s'estan duent a terme al cementiri de l'església de Santa Coloma, al cementiri de Soldeu i al subsol de l'exterior de l'església de Sant Climent de Pal. Una altre dels punts en l'ordre del dia ha estat la materialització del 'maping' de de Santa Coloma, així com el projecte d'enllumenat exterior de Casa Rossell.

Finalment, també s'ha exposat el projecte d'acord de col·laboració amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes d'Andorra per establir una col·laboració en la gestió del patrimoni cultural immoble.

El consell assessor del Patrimoni Cultural és un òrgan consultiu nomenat per la ministra, la finalitat del qual és avaluar i orientar el ministeri de Cultura en la implementació de polítiques i actuacions en l'àmbit del patrimoni cultural. Correspon al consell assessor avaluar l'aplicació del marc legal vigent i l'estat general del patrimoni cultural.