domingo, 27 septiembre 2020 6:47

Augmenta el consum d'internet de línies de telèfon internacionals

Pel que fa a l'acumulat durant els primers set mesos de l'any, Estadística destaca que en el cas dels abonaments a la telefonia fixa el descens és de l'1,4%, mentre que la telefonia mòbil creix un 7,1% i els abonats a internet de banda ampla ho fan un 5,9%.

En canvi, en línies generals el tràfic telefònic (sense tenir en compte l'ús d'internet), està decaient els darrers mesos, també per la influència del 'roaming', que malgrat eliminar-se als països de la Unió Europa, es manté a Andorra. Durant el juliol el tràfic telefònic va ser de 16,01 milions de minuts, amb una variació percentual negativa de l'1,4% en comparació a fa un any. D'aquest, el nacional representa el 64,3% del total i creix un 1,6%, mentre que l'internacional representa el 35,7% i ha decaigut un 6,3%.

En l'acumulat els primers set mesos del 2017, hi ha una variació percentual negativa del 3,4%, sobretot pel descens del tràfic internacional.

Finalment, i tal com informa el Departament d'Estadística, el que sí que creix considerablement és el tràfic per internet en GB. Va ser de 2,32 milions, i l'increment és del 90,7% respecte al juliol del 2016. El nacional augmenta un 48,8% i representa el 17,8%, i l'internacional creix un 103,1% i representa el 82,2% del total.

Cal destacar la variació del tràfic per internet mòbil, que aquest mes augmenta un 35,4% respecte al juliol del 2016.

Quant a l'acumulació dels primers ses mesos de l'any, el tràfic per internet ha crescut un 44,6%.