Quantcast

Els programes ocupacionals reben 66 demandes

Els programes ocupacionals del Govern, que aquest any han experimentat canvis per atendre les necessitats dels més joves, les persones amb discapacitat o aquelles que es troben en situació vulnerable, han registrat 66 sol·licituds des del mes de maig. Des del ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior destaquen que l'any passat es van formalitzar 89 contractes en el marc d'aquests programes, als quals encara els queden quatre mesos de vigència, amb la qual cosa la xifra d'aquest any s'anirà incrementant.

Pel que fa als col·lectius que se n'han beneficiat, cal destacar que del total de contractacions, nou són de persones amb discapacitat; 35 són persones majors de 45 anys; altres nou són menors de 25 anys; quatre pertanyen al col·lectiu de persones en situació vulnerable, i nou són beneficiaris de la prestació per desocupació.

Des del ministeri posen en relleu que l'atenció a través d'aquests programes de les necessitats del col·lectiu de persones en situació vulnerable és una novetat d'aquest any i que, tot i que de moment només ha donat resposta a quatre sol·licitants, serveix per “donar solució a persones amb moltes dificultats d'accés al mercat laboral”. Així, destaquen, que també és una novetat la inclusió del col·lectiu dels que perceben la prestació per desocupació involuntària, “el que els proporciona accés a un treball en comptes d'una subvenció econòmica”. Això, remarquen, serveix perquè aquestes persones puguin “ampliar el currículum” i les “posiciona millor per mantenir la feina o aconseguir una de major estabilitat”.

Cal recordar que aquest any s'han mantingut els cinc programes d'anys anteriors tot i que amb modificacions pels que fa als beneficiaris. Així, hi ha el programa de foment de la contractació indefinida en el sector privat, el de foment de l'ocupació i la formació en el sector privat, el de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l'empresa dels joves actius de 16 a 20 anys, el de foment de l'ocupació en zones geogràfiques allunyades i el de millora de l'ocupabilitat mitjançant el sector públic.

A banda dels canvis que s'han introduït en els diferents programes consistents bàsicament en què els joves s'hi puguin acollir encara que no sigui la seva primera feina, en incloure com a beneficiàries les persones amb discapacitat o en situació vulnerable (motiu pel qual es permet que els contractes siguin inferiors a les 40 hores setmanals) i en eliminar les carències que fins ara estaven fixades, des del ministeri recorden que en el cas concret del programa de foment de l'ocupació en zones geogràfiques allunyades, es pot beneficiar qualsevol persona desocupada, inscrita al Servei d'Ocupació en recerca de feina i que acceptin una oferta d'una empresa que tingui el seu centre de treball en zones allunyades del nucli principal de població, que reuneixin els requisits per acollir-se al programa. La subvenció té com a objectiu rescabalar les despeses del transport i el temps emprat en el desplaçament fins a un import màxim de 404 euros, segons les condicions contingudes al reglament.

Comentarios de Facebook