viernes, 25 septiembre 2020 15:53

Standard & Poor's puja el ràting d'Andorra a curt i llarg termini a BBB/A-2

Després que en els dues darreres avaluacions l'agència de qualificació nord-americana Standard & Poor's mantingués el ràting d'Andorra en BBB-/A-3, la nova nota emesa millora la qualificació del país. Així puja el ràting a curt i a llarg termini fins a BBB/A-2 i manté la perspectiva estable. Això significa que després de passats més de dos anys de l'afer BPA la qualificació del país ha pujat dos graus, ja que arran d'aquest afer es va baixar de BBB+/A-2 a BBB-/A-3.

Tal com consta en la nota publicada, els avaluadors han destacat de manera positiva que es continuïn amb les reformes, per part de l'executiu, per tal de complir amb els estàndards dels organismes internacionals. Així, ha valorat especialment l'impuls que s'està donant a les polítiques per adaptar-se a les pràctiques internacionals de regulació i supervisió financera. I les reformes del sistema tributari i de legislacions clau.

També han subratllat la recuperació de l'economia del país i el seu continu creixement. Així, des de l'agència es posa en relleu que s'espera que el PIB real se situï en una mitjana de l'1,4% i el nominal del 2,4% per al període comprès entre el 2017 i el 2020.

En la nota publicada pels avaluadors es posa en relleu també les expectatives que generen les negociacions del Govern amb institucions financeres com el Fons Monetari Internacional com una manera de millorar l'estabilitat del sistema financer. L'agència també apunta que l'èxit de les negociacions per un acord d'associació amb la UE i una major i més positiva visibilitat d'Andorra a l'exterior serien favorables per poder apujar novament el ràting.

La qualificació té en compte els potencials riscos derivats de la dimensió del país i del pes del sistema financer en l'economia del Principat, en aquest sentit valora de manera positiva els esforços de l'executiu per millorar el control i la supervisió. De la mateixa manera, s'ha destacat l'adopció per part dels bancs andorrans de l'International Financial Reporting Standards, una normativa comparable en matèria comptable-financera.

Pel que fa als riscos dels bancs, es considera que s'han atenuat arran del fet que el sector bancari ha adequat les seves pràctiques a les normes internacionals i els estàndards de transparència. Standard & Poor's també ha celebrat l'impuls i la millora de les polítiques de gestió del risc.