Compartir

La Unitat d'Intel·ligència Financera (Uifand)
ha presentat aquest divendres l'estudi nacional de riscos, un document
que es deriva d'una de les recomanacions del Moneyval perquè Andorra
pugui superar amb èxit la cinquena avaluació de l'organisme. Aquest
document serveix per detectar “les falles del sistema i posar-hi remei” i
del qual se'n deriva un pla d'acció amb 51 mesures que els diferents
subjectes obligats hauran d'aplicar.

L'estudi conclou, tal com ha
destacat el cap de la Uifand, Carles Fiñana, que el sector bancari és el
que presenta més amenaces; és a dir, que està subjecte a més factors
externs que poden incidir sobre el sistema. A més, es conclou que la
vulnerabilitat -la capacitat per fer-hi front per mitigar el risc- és
mitjana. En canvi, altres sectors com el joc presenten una amenaça 
“molt baixa”. Fiñana s'ha mostrat optimista amb el fet que Andorra
superi aquesta cinquena avaluació del Moneyval aquest mes de setembre.
De fet, ha manifestat que, tenint en compte la feina que ha fet el país
al llarg d'aquest anys, esperen “uns resultats satisfactoris”.