Compartir

Els miracles existeixen, no ho dubtin.

Un pastor evangèlic es va topar amb la curiosa petició d'una feligresa, la qual assegurava tenir un “desnivell” en els seus pits.

La dona va sol·licitar al pastor que dediqués unes pregàries perquè el seu pit esquerre recuperés la seva mida, ja que la jove assegurava tenir problemes a l'hora de cordar-se la brusa.

“No sé si Déu pot fer alguna cosa, però jo vaig a pregar“, li va deixar anar.

Les pregàries van començar entre les rialles d'alguns dels presents.

En un moment donat, el pastor va preguntar a la jove què sentia, i ella va respondre que, “sí, va creixent“.

Quan van acabar les pregàries, l'home va demanar a la dona que fos al bany per cerciorar-se que la mida del seu pit era l'adequada.

Quan la jove va tornar, el capellà li va preguntar: Ja estan iguals?

“, li va respondre la dona.

Al·leluia!