Compartir

Consisteix a intentar resoldre una petita endevinalla que sembla més simple del que en realitat és, segons el parer de les poques persones que inicialment aconsegueixen resoldre-la correctament. La majoria falla.

Fes atenció i intenta resoldre-ho:

SOLUCIÓ:

La majoria de les persones que intenten resoldre l'endevinalla donen com a resposta 26.

Cada tractor valdria 10

Cada excavadora valdria 14

Cada dumper valdria 2

No obstant això, és incorrecte.

Realment el 'quid de la qüestió' passa per fixar-se en l'excavadora. Realment són 4 les que equivalen a 28. Per tant cadascuna d'elles equival a 7.

D'aquesta manera:

Cada tractor valdria 10

Cada excavadora valdria 7

Cada dumper valdria 2

La suma final dels tres elements equival a 21