viernes, 25 septiembre 2020 9:39

La política com a preocupació dels ciutadans augmenta 5 punts durant el darrer semestre

El primer Observatori del 2017 indica que
la segona problemàtica més important pels ciutadans d'Andorra és la
política, amb un creixement de més de 5 punts respecte les dades del
segon semestre de l'any passat. Així doncs, per un 15,6% dels enquestats
aquells aspectes que envolten la política és el principal problema del
Principat. Tot i això, les prestacions socials i les pensions continuen
sent l'aspecte que més preocupa als enquestats, arribant gairebé al 21%.
Així ho indiquen les dades presentades aquest dijous al matí ple Centre
de Recerca Sociològica (CERS) de l'Institut d'Estudis Andorrans (IEA).

El mateix estudi també revela que la percepció de la la situació
econòmica segueix una tendència de millora. Així, el 43,4% de la gent
qualifica la seva situació econòmica de “molt bona o bona” mentre que un
9,2% de “dolenta o molt dolenta”. En l'enquesta del 2013, el 32,7%
consideraven “molt bona o bona” la seva situació econòmica i el 19,3%
“dolenta o molt dolenta”.