Compartir

La Universitat d'Andorra (UdA) ha acollit
aquest dimarts la lectura de la tesi doctoral 'Emocions i comunicació
electrònica textual en català. Un estudi multimetodològic dels recursos
emprats per adolescents i adults joves', defensada per Carolina Bastida i
dirigida per Olga Soler, que ha obtingut la màxima qualificació,
excel·lent 'cum laude', per unanimitat.

El tribunal estava format per
Guzmán Mancho (Universitat d'Andorra), Salvador Climent (Universitat
Oberta de Catalunya), Joaquim Llisterri (Universitat Autònoma de
Barcelona), Lluis Payrató (Universitat de Barcelona) i Ramon Sistac
(Universitat de Lleida). Aquesta ha estat la novena defensa de tesi
doctoral de la Universitat d'Andorra.