miércoles, 23 septiembre 2020 6:25

CM.- Aprovada una nova quota de 250 permisos de residència i treball per compte propi

El Govern ha aprovat una quota d’autoritzacions de residència i treball per compte propi, que preveu 250 permisos. Tal com ha comentat el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, aquesta convocatòria respon al fet que la que es va aprovar el mes de gener està gairebé esgotada. Cinquanta d’aquestes autoritzacions seran per a profesisonals liberals que treballin per compte propi i 200 més per a altres supòsits, segons ha concretat Espot, que ha afegit que aquesta nova quota s’emmarca en la voluntat de fomentar la inversió estrangera.

D’altra banda, Espot ha anunciat que s’ha aprovat el decret d’estructuració del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior per a la creació de l’àrea d’autorització, acreditació i inspecció social i sociosanitària que serà la responsable, entre d’altres, de poder autoritzar i acreditar la vuitantena de centres o serveis que treballen en l’àmbit sociosanitari, a més de fer-ne la inspecció escaient. Tal com ha detallat Espot, la creació de l’àrea deriva del reglament regulador de la distribució competencial, la participació, la planificació, la inspecció i el finançament en l’àmbit dels serveis socials i sociosanitaris, i del que regula les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la cartera de serveis socials i sociosanitaris aprovats, tots dos, a principis de juny. Aquesta nova àrea incorpora la part sociosanitària de la que fins ara era l’àrea de control, inspecció sanitària i sociosanitària que depenia del ministeri de Salut i, per tant, també s’ha aprovat una nova estructuració d’aquest ministeri. En aquest sentit, l’àrea d’inspecció sanitària es trasllada a l’àrea de recursos sanitaris del ministeri de Salut.

A l’últim, el Govern ha aprovat el projecte de llei de modificació de la Llei de serveis socials i sociosanitaris, que té per objectiu incorporar les modificacions del càlcul del barem patrimonial ja previstes a la Llei del pressupost del 2017 i a la modificació del reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris. Un cop es va presentar aquest reglament, des del PS es va posar en dubte que pogués anar més enllà de la llei, i des del Govern es va respondre que aquesta modificació es faria, per preservar la seguretat jurídica, a través de la llei. El nou càlcul suposa que es considera superat el barem de valoració patrimonial d'una persona que demana una pensió de solidaritat si el valor de mercat dels béns immobles, en què no es computa l'habitatge habitual, és d’uns 110.00 euros i també si de forma acumulativa els actius financers i els béns mobles superen 6,5 vegades el llindar econòmic de cohesió social anual.