sábado, 19 septiembre 2020 20:52

Martí nomena Maria Carme Torres com a membre del Consell Superior de la Justícia

Toni Martí ha nomenat Maria Carme Torres com a membre del Consell
Superior de la Justícia, d'acord amb l'article 20 de la Llei qualificada
de la Justícia, que estipula que el cap de Govern nomena un dels cinc
membres del CSJ. Maria Carme Torres és nomenada en substitució de Jaume
Sansa.

El decret del cap de Govern es publicarà al BOPA el 24 de juny.
Aquest nomenament serà efectiu a partir que Torres hagi jurat el càrrec.
Maria Carme Torres Orpinell és jurista de formació, llicenciada en Dret
amb especialització en Integració Europea.

La seva trajectòria
professional s'ha desenvolupat al Tribunal Superior de Justícia
d'Andorra, on ha exercit de secretària judicial de la Sala Penal,
secretària judicial de la Sala Civil i secretària judicial de
Presidència.