Compartir

L'executiu ha aprovat aquest dimecres el decret de la nova composició de la comissió consultativa de la Funció Pública. La proposta, de la ministra de Funció Pública i Refroma de l'Administració, Eva Descarrega, ha estat aprovada en el darrer consell de ministres. La Llei de funció pública del desembre del 2000 estableix la creació, per part del Govern, de la comissió consultativa com a òrgan de consulta i participació del Govern i dels empleats de l'administració general.

El mandat dels membres d'aquesta comissió recau en una durada de quatre anys, a partir de la data de nomenament. El president de la comissió i secretari d'Estat de Funció Pública serà Joan Antoni Rodríguez. El Govern també ha nomenat als tres membres de l'administració general: Ester Vilarrubla, Antònia Benítez i Iolanda Latorre. Les associacions de personal i organitzacions dels funcionaris han designat als tres membres en representació del personal: David Garcia, Lara Vilamala i Gabriel Ubach. Finalment, la secretària d'aquesta comissió serà Bàrbara Pàmies, que tindrà veu però no vot, tal com estipula el reglament.