Compartir

Després d'un treball transversal en què han pres part tant entitats com la ciutadania en general, aquest dimecres s'ha presentat el Llibre Blanc de la Igualtat, del qual se'n deriven una sèrie de recomanacions i conclusions que han de servir per promoure la igualtat. D'aquesta manera, entre les prioritats que es marquen hi ha disposar d'una llei de la igualtat o una llei per a la protecció dels infants i dels joves i també un programa per a la conciliació de la vida laboral i personal que ha de servir per trencar l'escletxa salarial entre homes i dones.

El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha posat en relleu que l'elaboració de les dues lleis ja s'ha iniciat i que pel que fa a la resta de recomanacions s'hi començarà a treballar de manera immediata. Així, altra de les recomanacions que es deriven d'aquest document són que es promogui un observatori de la igualtat, ja que s'ha comprovat que una de les dificultats és que no hi ha dades que reflecteixin la situació i que serveixin, per tant, per tirar endavant “polítiques efectives per promoure la igualtat”. També es posa sobre la taula la necessitat que es facin campanyes que serveixin per promoure la igualtat i clàusules socials en els concursos públics, de tal manera que aquelles empreses que integren la igualtat tinguin més punts o prioritat.

Quant al programa de conciliació, Espot ha destacat que ha de servir per anar “eliminant la bretxa salarial” entre homes i dones i que ara caldrà fixar les seves prioritats i accions. Ha manifestat que caldrà que se sigui “ambiciosos però realistes al mateix temps” i que es posin sobre la taula totes les possibilitats.

L'assessora externa per al Llibre Blanc, Mònica Geronés, ha destacat que el llibre s'ha centrat en sis col·lectius: dones, infants i joves, persones amb discapacitat, gent gran, nouvinguts i el col·lectiu LGTBIQ. Així, s'ha determinat que els col·lectius que estan més ben organitzats tenen més dades hi ha una major oferta de serveis i de programes, mentre que amb els més dispersos passa el contrari. Pel que fa a infants i joves ha incidit en la necessitat d'integrar els programes; quant a les dones, ha remarcat que hi ha una “bona cobertura” pel que fa a la violència de gènere però que els punts “crítics” són la bretxa salarial i polítiques que afavoreixin la conciliació. Quant a la gent gran, ha assenyalat que un dels problemes són les pensions baixes, ja que en canvi és un dels col·lectius “més ben servits” pel que fa a programes d'oci i de benestar. En el cas de les persones amb discapacitat, l'experta ha emfasitzat també el volum de programes i serveis que tenen al seu abast tot i que ha remarcat que cal que hi hagi una major interacció amb l'administració. Pel que fa a les persones nouvingudes, Geronés ha subratllat les dificultats de les persones per integrar-se i també per tenir feines de responsabilitat, segons l'origen. Per això ha recomanat polítiques d'integració i inclusió “bidireccional”, ja que aquestes persones se senten “poc andorranes”. A l'últim, pel que fa al col·lectiu LGTBIQ, ha remarcat la feina que ha de fer l'escola per treballar en la sensibilització i la prevenció.

A l'acte de presentació també hi ha intervingut la presidenta de la comissió legislativa d'afers socials, Sílvia Bonet, que ha destacat que la crisi “ha provocat l'increment de les desigualtats”. A l'acte hi ha intervingut Elena Centemero, presidenta de la comissió per a la igualtat i la no discriminació del Consell d'Europa que ha destacat la feina feta i també com s'ha fet, de manera participativa.