sábado, 19 septiembre 2020 10:14

Les visites del Servei de Permanències Mèdiques s'han duplicat a partir del desembre del 2015

El Servei de Permanències Mèdiques (SPM) es troba a la clínica Verge de Meritxell i dona atenció als malalts els dissabtes, diumenges i dies festius com a complement al Servei d'Urgències. L'SPM és un servei públic que té com a objectiu assegurar la continuïtat assistencial de l'atenció primària, i s'hi arriba trucant al 116 o bé per mitjà d'una derivació des d'altres serveis assistencials (Servei d'Urgències, centres d'atenció primària, etc.).

Des del desembre del 2015, es van implementar diversos canvis i millores. D'entre ells, destaquen el canvi d'ubicació de la consulta mèdica de l'SPM, que es va traslladar a la planta baixa de la clínica Verge de Meritxell, i la implementació d'un protocol de coordinació i derivació de casos entre el Servei d'Urgències i l'SPM. Des d'aquesta data, la mitjana de visites al dia ha estat de 14,8 amb una clara concentració en horari matinal. Aquesta xifra dobla l'anterior al desembre del 2015, que era de sis visites al dia.

Les visites dutes a terme entre el desembre del 2015 i el febrer del 2017 són en total 2.090, de les quals només 35 van ser a domicili. La procedència de la demanda varia més: un 66,5% va ser directa al centre mèdic, un 29,4% va venir derivada d'Urgències i el 4,1% provenia del Centre Regulador.

D'altra banda, l'anàlisi que s'ha fet dels casos diagnosticats demostra que aproximadament el 75% de les visites corresponen a malalties respiratòries, malalties digestives o de l'aparell locomotor, i a malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits. La comissió de seguiment del servei, integrada pel ministeri de Salut, el SAAS, la CASS i el Col·legi de Metges, fa una valoració molt positiva dels canvis introduïts, atès que "s'està demostrant que permeten atendre millor els ciutadans que necessiten una atenció mèdica".