Compartir

Les dades facilitades aquest dijous pel departament d'Estadístics mostren que les importacions del maig han sumat un valor de 99,26 milions d’euros, el que suposa un creixement del 13,3% respecte al maig de l’any anterior. Destaquen positivament la construcció, l'electrònicai farmàcia i perfumeria. Per contra, baixa l'energia i les begudes i el tabac. Sense l'energia”, la variació percentual és d’un 15,2%. Pel que fa a l’acumulat del darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.269,28 milions d’euros, el que suposa una variació percentual positiva del 6,5% respecte a l’acumulat del període anterior, en que les importacions en valor van ser de 1.192,12 milions d’euros. Sense l'energia, les importacions augmenten un 6,4% en comparació al període anterior. Això es a causa que totes les partides presenten valors percentuals positius.

Així mateix, durant els primers cinc mesos d'enguany, el total d’importacions és de 505,58 milions d’euros, amb un creixement del 9,3% respecte al mateix període de l’any anterior. Destaquen amb valors positius l'energia, la joieria i el transport. En canvi, l’única partida amb valor negatiu és la de farmàcia i perfumeria. 

Pel que fa a les exportacions,  durant el mes de maig han sumat 8,25 milions d’euros, amb un augment del 3,8% respecte al mateix mes de l’any anterior. Les partides exportades que destaquen amb una variació percentual positiva són l'alimentació, el transport i la construcció. Tenen una variació percentual negativa destacada les begudes i tabac, els combustibles, la joieria i la farmàcia i perfumeria.

Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les exportacions tenen un valor de 96,41 milions d’euros, amb un creixement del 13,7% respecte al mateix període de l’any anterior. Destaquen, amb un valor percentual positiu, les partides de joieria, diversos, industrial i farmàcia i perfumeria. D’altra banda, presenten valors percentuals negatius remarcables els combustibles i les begudes i el tabac. En els primers cinc mesos d'enguany el total d’exportacions és de 42,48 milions d’euros, amb un augment del 15,3% respecte al mateix període de l’any anterior. Destaquen amb valors positius les partides de farmàcia i perfumeria, joieria i construcció. En canvi, les partides negatives més destacades són els combustibles i les begudes i el tabac). 

Finalment, pel que fa a les importacions mensuals expressades en dades ajustades, és a dir, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, mostren una tendència general a la baixa en els darrers cinc mesos, amb un 0,5% negatiu per a aquest mes de maig. Seguidament, les variacions intermensuals de les exportacions, expressades en els mateixos termes, mostren una tendència també a la baixa en els darrers quatre mesos. Aquest últim mes de maig les exportacions se situen en un 1% negatiu.