miércoles, 23 septiembre 2020 6:25

Els serveis que més creixen de l'escola Meritxell són els que integren l'usuari a la comunitat

L'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell compta actualment amb 471 usuaris, alguns dels quals utilitzen més d'un servei. Tal com comenta la directora del centre, Celine Mandicó, els que han experimentat un increment més important són els que treballen amb els usuaris integrats a la comunicat, com per exemple el de suport a les escoles, que té ara com ara 179 alumnes, inserció laboral (147 usuaris) o Impuls bressol, que dona suport a les escoles bressol, i que atén 29 infants. 

“Els serveis que estan més en la comunitat creixen considerablement”, destaca Mandicó, que afegeix que la tendència és la d'anar “reduint” els infants que són atesos només a les instal·lacions de l'escola Meritxell. La directora del centre exposa que les línies que tenia quan va ser nomenada eren la millora de la qualitat del servei, la gestió de les instal·lacions o la comunicació amb les famílies, i que s'han endegat diferents programes estratègics en aquest sentit.

Pel que fa a la millora de l'atenció, destaca que l'eix principal és l'atenció integral i centrada en la persona, la qual cosa ha esdevingut “la filosofia principal de l'escola”. Per poder-ho dur a terme, s'han contactat diferents professionals de la Fundació Pilares, de la Universitat Catòlica de València i un centre ocupacional anomenat Bogatell, amb experiència en aquest tipus d'atenció.

Així, pel que fa a l'estimulació precoç, es treballa per a la implantació del model d'atenció centrat en la família i l'entorn, i un punt important és que les intervencions estan orientades cap a les rutines, l'entorn natural de l'infant i donar confiança a les famílies per ajudar en el desenvolupament del nen el màxim possible. Es tracta, en definitiva, que els familiars comptin amb les eines per facilitar aquest desenvolupament. Aquest model ja s'ha iniciat amb treballs a domicili i s'ha de traslladar a totes les famílies. Aquesta iniciativa, segons Mandicó, “suposa un canvi en el sentit que l'expert ja no és la figura 'protagonista' de la millora del desenvolupament del nen”, sinó que tot l'entorn té protagonisme.

Pel que fa a l'Albó i centre de dia, s'ha creat un grup “motor” format per professionals i usuaris, i també es vol implicar les famílies. Tal com concreta la responsable de l'escola, es treballa per analitzar el servei, els valors, punts forts i febles, i les actituds cap a l'usuari. Aquesta feina s'està duent a terme des del mes de gener i, en aquest sentit, Mandicó destaca que no és un model que s'implanti en poc temps ja que requereix de la implicació de tothom, tenint en compte que l'usuari és qui decideix el que desitja fer. Es farà un pla de treball individualitzat perquè cada usuari es pugui “construir el seu projecte de vida”. Precisament, les obres a la residència l'Albó estan “alineades” amb aquest projecte i per això hi haurà una planta per a les persones que necessiten més assistència i dos plantes d'autònoms en què s'estan fent unitats de convivència, perquè se “sentin a casa seva”, i “tinguin autodeterminació, autonomia”. Les obres han d'estar acabades al gener del 2018. De manera paral·lela, tot el personal de l'escola Meritxell ha fet ja formació específica per poder implantar aquest model, fins i tot “personal de cuina i d'administració”.  I en aquest línia, per exemple, la cuina implantarà un servei de bufet perquè d'aquesta manera els usuaris puguin escollir què menjar.

Quant a la inserció laboral i al taller ocupacional, una de les línies és que els usuaris puguin seguir “itineraris” en base a la seva motivació, que ja estan implantats. Així, per exemple, n'hi que se centren més en la vessant artística (teatre, dibuix…), altres en l'elaboració d'un fulletó de notícies, i un altre relacionat amb el medi ambient i el quart, orientat a qüestions domèstiques. A més, Mandicó diu que caldrà veure l'evolució del taller ocupacional, “la projecció de la part productiva” per analitzar si s'ha de fer a la comunitat i, per tant, crear les estructures necessàries. De fet, la voluntat seria la d'augmentar la producció. De manera paral·lela, es volen explorar línies de negoci que puguin convertir-se en empreses socials que puguin donar feina a persones que no poden trobar ocupació en una empresa ordinària. En definitiva, la voluntat és que cada usuari esculli el que vol fer, que “la persona se senti feliç tenint l'ocupació que vulgui tenir”, conclou sobre aquesta branca Mandicó.