Compartir

El ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha impulsat
un reglament per a la reducció del consum de les bosses de plàstic, que
entrarà en vigor el mes de novembre i que suposarà que el preu de les
bosses, que s'hauran de cobrar en tots els sectors comercials, ha
d'oscil·lar entre els deu i els quinze cèntims. A més, estaran
prohibides les anomenades bosses de plàstic lleugeres, les que es trobin
per sota de les 50 micres.

A banda d'això, aquestes mesures aniran
acompanyades de mesures de comunicació i conscienciació, perquè les
bosses hauran de ser sol·licitades de manera explícita pel consumidor i
el caixer no podrà demanar si es vol una bossa. A més, no podran ser
visibles i s'hauran de lliurar de forma limitada. Tal com ha posat en
relleu la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia
Calvó, amb aquestes accions, no només de cobrament i la seva prohibició
en certs casos, sinó també de comunicació i conscienciació, s'espera
que es pugui reduir l'ús d'aquest tipus de bossa.