Compartir

El BOPA va publicar la setmana passada l'edicte amb el plec de bases, així com les condicions tècniques i administratives del concurs públic per a la realització d'un nou projecte de xarxa de calor a la parròquia d'Ordino. Partint del concepte 'district heating', el comú ordinenc aposta per instal·lar una xarxa de calor que surti des del Centre Esportiu d'Ordino (CEO), fins a diversos edificis públics de la parròquia. L'objecitu és que la xarxa subministri energia calorífica, concretament calefacció i aigua calenta sanitària, aprofitant l'excedent d'energia generat per la caldera de biomassa i per la producció de plaques solars tèrmiques del CEO. És un projecte mediambiental (redueix les emissions de CO2), però que també té fonaments econòmics, ja que el 'district heating' redueix els consums energètics. El comú calcula que estalviarà un mínim d'un 30% respecte als costos actuals.

En un primer estadi, la xarxa arribarà fins l'edifici de la Casa Pairal, el nou centre sociocultural que s'està construint a l'edifici de les Escoles Velles, l'edifici Andorra Congrés Centre d'Ordino i l'escola bressol.

La iniciativa dona contunuïtat a la Taula d'energia del comú d'Ordino, creada durant la legislatura anterior després d'haver consolidat la reforma energètica del CEO, donant prioritat a l'ús de les energies renovables i l'eficiència energètica. La corporació estima el cost de tot plegat en els 200.000 euros.

Les empreses interessades en participar al concurs públic, que és de caràcter nacional, tenen fins l'1 de juny per presentar les seves propostes. L'obertura dels plecs s'efectuarà el mateix dia.