Compartir

L'àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats atén ara com ara 54 persones, 22 de les quals en el marc de l'espai de suport als joves tutelats i extutelats i els altres 32 a través del servei d'orientació als joves en situació vulnerable. Des que aquesta àrea es va posar en marxa el volum d'expedients assumits ha anat a l'alça i la seva responsable, Aurembiaix Semis, creu que encara s'incrementarà més. I és que ha posat en relleu que “molts joves decideixen quedar-se amb nosaltres” o bé hi demanen ajuda per iniciativa pròpia, el que atribueixen a un canvi de metodologia en l'atenció dels seus problemes.

Tal com explica Semis, aquesta àrea de nova creació en aquesta legislatura centra la seva feina en dos grans branques, una de les quals dedicada a aquells joves que són o han estat tutelats per l'administració i als quals s'ajuda en el seu procés d'emancipació a partir dels 16 anys, tenint en compte que per les seves circumstàncies és difícil que puguin tornar al seu nucli biològic. A través de la seva estada en els pisos tutelats (quatre habitatges de nou places que ara com ara estan completes) es treballa amb aquests joves perquè puguin assolir la seva inserció formativa o laboral i, a més a més, també es treballa amb ells el suport emocional. A banda, se segueixen altres expedients de joves que ja no viuen en aquests habitatges.

Joves vulnerables
De manera paral·lela, des d'aquesta àrea també es treballa amb els joves vulnerables (l'altra branca), és a dir, persones entre els 16 i els 25 anys que no han estat objecte d'una tutela per part de l'Estat però que “necessiten molt suport”, ja que es troben en una situació de risc. El darrer trimestre de l'any passat es van assumir 15 expedients i des de l'inici del 2017 i fins a la data s'han obert 45 expedients més. Per posar en marxa aquesta àrea es va fer un treball previ per definir diferents itineraris a treballar amb aquests joves de tal manera que l'atenció que se'ls pugui donar sigui integral. En total es van definir sis itineraris que serveixen per donar suport a aquests joves en el procés d'emancipació que vulguin seguir. Els perfils solen ser el d'un membre d'un nucli familiar inestable ja sigui perquè les famílies no arriben a la cobertura de la seva necessitat, bàsicament emocional, i altres que tenen mala relació amb el nucli familiar i que van al servei a orientar-se sobre diferents aspectes. Reben moltes consultes de tòxics i també “de joves que volen emancipar-se de famílies amb risc d'exclusió social i no poden”; en aquest darrer cas es tracta sovint de joves que estudien però que no poden recolzar-se en la família. Des del servei se'ls “acompanya” i se'ls orienta cap als diferents departaments en què poden tenir resposta a la seva demanda com per exemple al Servei d'Ocupació. La derivació dels joves pot venir dels diferents serveis que detectin algun problema però Semis destaca el fet que cada vegada són més els que hi van de manera autònoma.

Servei de WhatsApp
Recentment s'ha posat en marxa un servei de WhatsApp que creuen que ha de facilitar encara més que els joves s'apropin a aquest servei, ja que de fet ha tingut una bona acollida. D'aquesta manera, l'educador social David Molina diu que per a alguns joves és més fàcil explicar el que els passa a través del telèfon mòbil i que d'aquesta manera s'estableix un primer contacte molt important per posteriorment incidir en la creació “d'un vincle” que faci que es fomenti l'autonomia del jove, però des d'un “acompanyament” que serveix perquè “decideixi” què vol fer. És a dir, es tracta que el jove prengui les seves decisions i que els professionals li puguin donar suport, sense que es vegi obligat a fer les coses. El treball se centra en el jove però de vegades també es pot estendre al nucli familiar perquè la relació millori. Hi ha persones a les quals se'ls ajuda a trobar feina o se'ls orienta perquè puguin continuar els seus estudis. Fins i tot se'ls acompanya a la Unitat de Conductes Addictives si és que pateixen algun tipus d'addicció.

Una jove que ha fet servir aquest servei valora que quan hi va arribar estava “molt perduda” i amb problemes en la relació amb la seva mare i que gràcies al suport que ha obtingut ara vol reprendre els seus estudis i fer la carrera d'infermeria. “M'han ajudat moltíssim” explica, afegint que anima els joves que tenen algun problema a demanar ajuda.

Després de desenvolupar aquestes línies de treball de suport als joves vulnerables i tutelats i extutetals, serà la d'educació intensiva la que es posarà “en breu” en funcionament i servirà per donar complementarietat a l'atenció actual.