Compartir

La quantitat de tones exportades de residus que contenen amiant ha experimentat una progressió a l'alça en els darrers anys, segons les xifres corresponents a la gestió de deixalles fetes públiques pel ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat. Així, l'any 2016 el total va ser de 76,2 tones transportades en uns tretze viatges, la qual cosa suposa 9,7 tones més que el 2015 amb la mateixa quantitat de viatges.  

Tal com recorda el director de Medi Ambient, Marc Rossell, la major part d'aquests residus provenen de la construcció i, en aquest sentit, posa en relleu l'impuls que pot suposar en la substitució d'aquest material el fet que el pla Renova doni ajudes precisament per a la seva retirada.

Les dades disponibles des del 2010 (i recollides en l'informe sobre l'exportació de residus) posen de manifest que, tot i que l'increment ha estat constant, l'any en què es va traslladar un major volum d'amiant fora del país va ser el 2014, amb 86,3 tones i 29 viatges. Sobre aquest aspecte, Rossell assenyala que pot ser que alguns d'aquests trasllats corresponguin a actuacions dutes a terme a finals del 2013, la qual cosa justificaria aquesta xifra.

Els residus que contenen amiant procedeixen majoritàriament de la construcció, sobretot dels material que deriven dels enderrocs de les edificacions (teulades o materials d'aïllaments, entre d'altres) i materials procedents del manteniment d'ascensors. Aquests residus són gestionats per gestors autoritzats que els traslladen a plantes especialitzades fora d'Andorra.

En relació a aquest material, cal tenir en compte que el reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut per la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a l'amiant estarà enllestit en els propers mesos, tal com ha sortit publicat al butlletí del Consell General aquesta setmana i, de manera paral·lela, s'està duent a terme un estudi per detectar la presència d'amiant als edificis del Govern.