Compartir

El president de l'Associació de Taxistes, José Solà, ha denunciat que diversos membres del collectiu no estan complint les limitacions horàries que estableix el reglament del taxi. El passat gener, el BOPA va publicar una disposició del Govern on s'establia que els taxistes disposaven fins al 31 de gener d'enguany per actualitzar el seu taxímetre amb la programació dels dies festius del 2017 i també amb la programació dels seus torns de treball, d'acord amb el que preveu el reglament del taxi.

Solà, però, ha denunciat que més de tres mesos després, alguns taxistes encara no ho han fet, i que això suposa una competència deslleial per als que sí que s'han adaptat a aquesta norma. En aquest sentit, ha demanat al Govern que faci més controls al sector, per tal d'evitar aquestes pràctiques.

D'altra banda, Solà ha assegurat que sí que estan contents amb la tasca que ha fet el Govern per evitar l'intrusisme. Anys enrere, el sector s'havia queixat de la competència deslleial que els feien, entre d'altres, alguns serveis de transports oferts pels hotels. En aquest sentit, Solà ha assegurat que els controls fets per l'Executiu han servit per posar fre a aquestes pràctiques.