Compartir

Segons informa el departament d'Estadística, el mes de març 2017 han entrat al país un total de 691.358 visitants, dels quals 408.763 són excursionistes (59,1%) mentre que 282.595 són turistes (40,9%). Respecte al mes de març de l'any passat, el nombre de visitants ha disminuït un -4,0%. El nombre de turistes ha disminuït un -9,9%, mentre que el nombre d'excursionistes ha augmentat un +0,6%. Per país de residència, presenten una variació negativa, d'un -8,4% pels visitants espanyols, d'un -6,9% pels visitants d'altres procedències i una variació positiva d'un +5,0% pels visitants francesos. Cal tenir present que la Setmana Santa del 2016 va ser del divendres 25 al dilluns 28 de març, mentre que al 2017 ha estat del divendres 14 al dilluns 17 d'abril.

Pel que fa a les dades acumulades, els visitants des d'inici del 2017 han disminuït un -0,7%, mentre que en els darrers dotze mesos disminueixen un -0,6%. Quant als turistes, des d'inici del 2017 han augmentat un +2,1% i en els darrers dotze mesos augmenten un +2,8%. Respecte als excursionistes, des d'inici del 2017 han disminuït un -3,2% i en els darrers dotze mesos un -2,4%.