Compartir

El Servei de Tràmits del Govern va registrar al llarg de l’any passat un total de 179.164 tràmits, el 56% dels quals van cursar-se a través de la modalitat simplificada; és a dir, un total de 100.537. D’aquest 56% cal destacar que un 48% es van fer utilitzant la via electrònica, mentre que un altre 8% van ser tràmits presencials.

Respecte de l’any precedent, el volum total de tràmits registrats va anar a l’alça i, de fet, se’n van registrar 13.668 més el 2016 que el 2015. També cal destacar, entre un any i l'altre, que la xifra de tràmits simplificats creix i passa dels 45.372 (el 27% del total) del 2015 a 100.537. Cal destacar sobretot l’increment del 2016, respecte del 2015, dels tràmits duts a terme a través d’Internet, que passen de 37.300 a 86.366. I també van créixer el 2016, respecte del 2015, els tràmits presencials, que van ser 8.072 fa dos anys i 14.171 l’any passat.

Segons les dades facilitades per l’executiu, la previsió pel 2017 indica que el volum de tràmits efectuats se situïn en xifres similars a les de l’any 2016, si bé es preveu un increment de les tramitacions en línia, que podrien arribar al 55% del total dels tràmits simplificats, que també s’espera que s’incrementin fins arribar al 66% del total.