Compartir

Els estudis dels entorns de protecció de béns d'interès cultural que es van adjudicar entre 2012 i 2013 s'estan revisant i adaptant a la modificació a l'actual marc legal. Aquesta ha estat la resposta del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports a la consellera general socialdemòcrata, Rosa Gili, que ha demanat per escrit pel seguiment del Consell Assessor del Patrimoni Cultural. El Govern li ha recordat que l'aprovació de la Llei del 2014, de modificació de la Llei del 2003 del patrimoni cultural, introdueix canvis significatius en el plantejament de la delimitació dels entorns de protecció dels béns d'interès cultural.

Des de l'aprovació de la Llei del 2003 s'han realitzat quatre avaluacions, i l'actual Consell Assessor ha decidit fer una avaluació anual i establir un model de document amb un plantejament descriptiu de les accions. A més, també s'ha acordat encarregar una avaluació periòdica amb voluntat auditora que realitzarà una empresa externa cada tres anys.

Pel que fa a l'estat dels entorns de protecció que van ser externalitzats, Santa Maria i Sant Marc d'Encamp es va adjudicar al desembre del 2012, Sant Serni de Nagol al novembre del 2012, Sant Romà de les Bons i la Torre dels Moros a l'agost del 2012, Sant Serni de Llorts al desembre del 2013, igual que Sant Iscle i Santa Victòria de la Massana, Casa Rossell, Casa d'Areny-Plandolit i Sant Corneli d'Ordino. Aquests s'estan revisant i adaptant a l'actual marc legal.

Segons les explicacions que ha donat el Govern per escrit, els entorns de protecció dels béns d'interès cultural que es troben en fase de publicació i en període d'al·legacions són els entorns de protecció del santuari vell i el santuari nou de Meritxell, i l'entorn de protecció de l'església de Sant Marc i Santa Maria a Encamp.

Pel que fa als entorns en fase de revisió i de treball són Sant Serni de Nagol, Sant Serni de Llorts, Sant Romà de les Bons i la Torre dels Moros, la Casa Rossell, la casa d'Areny-Plandolit i Sant Corneli d'Ordino. Actualment des del Departament de Patrimoni Cultural s'està establint un nou calendari de treball.